Graduates

2015
PhD Couese;
Jing HAN
Master Course;
Tomoaki KAWABATA, Tamami KOYAMA, Natsuki MORITA
Bachelor Course;
Yasuhiko NAGATSURU
2014
PhD Course;
Xiao ZHANG
Master Course;
Shota KINOSE
2013
Master Course;
Nagisa SAKO, Takaaki NAGASAKI, Tomonori FUJIOKA,
Marina MIYAGAWA
Bachelor Course;
Yusaku SASAKI, Yoshimi SOGABE
2012
Master Course;
Hiroki KITAO, Kazuhisa KUNISHIO, Daisuke KOJO, Daisuke KONNO,Yuki NAKANO, Koutaro NOUMI
Bachelor Course;
Motoshi UEHARA, Yuki OKAZAKI
2011
Master Course;
Tetsuya ISHIMOTO, Masao HATANO
Bachelor Course;
Kouichi TANIMOTO
2010
Master Course;
Ryuji KAWAKAMI, Ryo KAWAMURA, Shouya SATO,
Hirokazu FUNAMORI, Hokuto YOSHIZAKI
Researcher;
2010.1-2010.7
Sebastien Dhers iPaul (Sabatier University, Touluse, France) by Canon Foundation
2009
PhD Course;
Hiroyuki HIGASHIKAWA
Master Course;
Daisuke URAKAMI, Yoshihiro KOJIMA, Masato SONOO
Bachelor Course;
Chikako SUZUKI
SDGs
PAGE TOP